logomemorialsenzatesto
logopaternesi
logopennagramma

MEMORIAL MARIANO VENTIMIGLIA

XVI EDIZIONE

A SANTUZZA

2020-12-10 08:50

author

Scritti, Poesie, Poesia, Poesie, A Santuzza, Matteo Venuto,

A SANTUZZA

Poesia di Matteo Venuto

asantuzza2-copertina-1607590200.jpg

Mi mancava na puisia didicata a Sant’Aituzza,

picchì u veru Catanisi non sa scodda a so Pattruna.

Ca na vota l’annu n’arriala a so facciuzza

E quannu passa ognunu rici: a visti ppì ffuttuna!

 

Tutta parata ri gioielli e di ricchizzi,

brillanti tempestunu stu bustu cu sti razza;

ca l’Amuri e a divuzioni ni ravvivunu i biddizzi.

St’oru non avi pruvinienza, manu nobili e puvurazza…

 

…ana inchiutu i casciola ri stà Santa,

 e macari re e regini furasteri.

Eppuru non di tutti, Aita si nnì vanta,

ccì su chiddi trarituri cà ppoi azziccunu d’arreri.

 

Ma idda iè granni e piddona a tutti.

Taliatila cchè finicchia supra a so Varuzza,

ammirata e vinirata da longhi e cutti;

Ppi autru era figghia troppu bidduzza.

 

A so cuppa fù sulu, d’amari nostru Signuri,

inveci ca n’tintu omu vigliaccu e priputenti.

Chistu, risgraziatu, ccì nnì fici viriri culuri.

A fici matturiari e dopu l’ammazzau, non putennu nenti.

 

Ma idda era Santa, da testa n’sina i peri,

e comu tutti i Santi, da motti non si scantau.

Finu all’uttimu, davanti u so carneri,

china d’amuri e firi si prisintau.

 

U Signuri sa pigghiau n’gran triunfu,

ca macari oggi, dopu cintinaia d’anni

e sti tempi, ca sanu sempri cchiù di tanfu,

tutti s’arrioddunu, fistiggiannu a tutti i banni.

 

Festi ra ‘ccussì non ccì nné nta tuttu u munnu;

n’ciumi di cristiani ccì tirunu u curduni,

mentri i cannalori furriunu tunnu tunnu,

e u populu è munciutu ammenza lu stratuni.

 

Ppi pigghiari i cannalori di tutti li misteri,

ccì su i cchiù rossi e i cchiù devoti a sant’Aitedda.

Però u sfozzu cchiù ranni u fanu i pannitteri,

ca s’ana ‘mpuniri stù pisu, supra la vattedda.

 

È ‘nutili, cchiù parru e cch’assai ccì nné di riri,

ppi spiegari li virtù ri sta Santa cussì amata.

Pozzu sulu cunsigghiari a lu straneru di viniri,

a viririsi la festa e li biddizzi, di stà terra matturiata.


email: matteo_venuto@yahoo.it

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder